logo
Wersja dla niedowidzących
  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W LESZNIE
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MOPR w Lesznie
minus Dane podstawowe
minus Godziny urzędowania
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Zakres Kompetencji
plus Struktura organizacyjna
plus Świadczenia z pomocy społecznej
plus Świadczenia na rzecz osób niepełnosprawnych
minus Ważne Instytucje
plus Świadczenia Rodzinne
minus Rodzina 500+
plus Fundusz Alimentacyjny
plus Organizacje Pozarządowe
plus Projekty realizowane przez MOPR
minus Zespół Interdyscyplinarny
minus Środowiskowy Dom Samopomocy
minus Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
 AKTUALNOŚCI
minus Obowiązujące stawki zasiłków
minus Kryterium dochodowe
minus Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
 DRUKI DO POBRANIA
minus Wniosek o pomoc
minus Wniosek o udostępnianie informacji publicznej
minus Fundusz Alimentacyjny
plus PFRON
 Ustawodawstwo
minus USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
minus USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
minus USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
minus USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
minus USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
minus USTAWA o rehbilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 INNE
minus Wykaz adresow PCPR
minus Wykaz adresów OPS w Wielkopolsce
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


MOPR w Lesznie > Zakres Kompetencji

Szanowni Państwo
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie, został utworzony w dniu 1 sierpnia 1999 roku na podstawie Uchwały Rady Miasta Leszno Nr XII/136/99 z dnia 30 czerwca 1999 roku.
  • przyjmowanie wniosków
  • przyznawanie zasiłków
  • praca socjalna
  • pomoc w naturze
  • rodziny zastępcze
  • udzielanie schronienia
  • sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym
  • świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych
  • i inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków

Ilość odwiedzin: 15682
Nazwa dokumentu: pomoc z ośrodka
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator1
Data ostatniej aktualizacji: 2008-08-18 14:14:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner