logo
Wersja dla niedowidzących
  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W LESZNIE
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MOPR w Lesznie
minus Dane podstawowe
minus Godziny urzędowania
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Zakres Kompetencji
plus Struktura organizacyjna
plus Świadczenia z pomocy społecznej
plus Świadczenia na rzecz osób niepełnosprawnych
minus Ważne Instytucje
plus Świadczenia Rodzinne
minus Rodzina 500+
plus Fundusz Alimentacyjny
minus Organizacje Pozarządowe
   minus Komunikat w sprawie rozpoczęcia konsultacji _Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Lesznie na lata 2014-2016_ i Miejskich Programów wchodzących w skład Strategii
   minus Komunikat w sprawie rozpoczęcia konsultacji „Programu Budowania Miejskiego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2014-2016”
   minus Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016
   minus Program współpracy 2016 - Komunikat w sprawie rozpoczęcia konsultacji
   plus Konkursy na rok 2016
   minus Załączniki do otwartych konkursów na 2016 rok
   minus OTWARTY NABÓR PARTNERA DO PROJEKTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 7.1.2 WRPO2014+
   minus Oferta na dofinansowanie zadania Reintegracja społeczna i zawodowa - CIS Leszno
   minus Oferta na dofinansowanie zadania Leszczyński Portal Senioralny
   minus Oferta na dofinansowanie zadania Integracyjny Turniej Kręglarski
   minus Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2015
   minus Oferta na dofinansowanie zadania Dogoterapia
   minus Oferta na dofinansowanie zadania Hipoterapia
   minus OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 7.1.2 WRPO2014+
   minus Oferta na dofinansowanie zadania „Wyjazd na Ogólnopolskie Spotkanie Integracyjne Amazonek do Częstochowy. W drodze powrotnej poznanie zabytków Wrocławia”
   minus Oferta na dofinansowanie zadania Zbiórki żywności w sklepach
   minus Ogłoszenie o DRUGIM OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 7.1.2 WRPO2014+
   minus Protokół, wyniki konkursu na wyłonienie podmiotu, zwanego operatorem, który przeprowadzi pilotażowy konkurs na realizację projektów zwanych mikrodotacjami z zakresu pomocy społecznej
   minus Wyniki konkursu na ''Kontynuowanie, aktualizowanie, upowszechnianie i administrowanie leszczyńskiej strony internetowej dla seniorów pod adresem www.senior.leszno.pl''
   minus Oferta na dofinansowanie zadania pn. Od Popiela do Piasta 1050-lecie Chrztu Polski.
   minus Oferta na dofinansowanie zadania - Specjalistyczna Poradnia Rodzinna - Na Pomoc Rodzinie
   minus Oferta na dofinansowanie zadania - Zorganizowanie specjalistycznych zajęć szkoleniowo-warsztatowych.
plus Projekty realizowane przez MOPR
minus Zespół Interdyscyplinarny
minus Środowiskowy Dom Samopomocy
minus Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
 AKTUALNOŚCI
minus Obowiązujące stawki zasiłków
minus Kryterium dochodowe
minus Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
 DRUKI DO POBRANIA
minus Wniosek o pomoc
minus Wniosek o udostępnianie informacji publicznej
minus Fundusz Alimentacyjny
plus PFRON
 Ustawodawstwo
minus USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
minus USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
minus USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
minus USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
minus USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
minus USTAWA o rehbilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 INNE
minus Wykaz adresow PCPR
minus Wykaz adresów OPS w Wielkopolsce
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


MOPR w Lesznie > Organizacje Pozarządowe

Spis dokumentów:
1. Komunikat w sprawie rozpoczęcia konsultacji _Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Lesznie na lata 2014-2016_ i Miejskich Programów wchodzących w skład Strategii
2. Komunikat w sprawie rozpoczęcia konsultacji „Programu Budowania Miejskiego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2014-2016”
3. Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016
4. Program współpracy 2016 - Komunikat w sprawie rozpoczęcia konsultacji
5. Konkursy na rok 2016
6. Załączniki do otwartych konkursów na 2016 rok
7. OTWARTY NABÓR PARTNERA DO PROJEKTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 7.1.2 WRPO2014+
8. Oferta na dofinansowanie zadania Reintegracja społeczna i zawodowa - CIS Leszno
9. Oferta na dofinansowanie zadania Leszczyński Portal Senioralny
10. Oferta na dofinansowanie zadania Integracyjny Turniej Kręglarski
11. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2015
12. Oferta na dofinansowanie zadania Dogoterapia
13. Oferta na dofinansowanie zadania Hipoterapia
14. OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 7.1.2 WRPO2014+
15. Oferta na dofinansowanie zadania „Wyjazd na Ogólnopolskie Spotkanie Integracyjne Amazonek do Częstochowy. W drodze powrotnej poznanie zabytków Wrocławia”
16. Oferta na dofinansowanie zadania Zbiórki żywności w sklepach
17. Ogłoszenie o DRUGIM OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 7.1.2 WRPO2014+
18. Protokół, wyniki konkursu na wyłonienie podmiotu, zwanego operatorem, który przeprowadzi pilotażowy konkurs na realizację projektów zwanych mikrodotacjami z zakresu pomocy społecznej
19. Wyniki konkursu na ''Kontynuowanie, aktualizowanie, upowszechnianie i administrowanie leszczyńskiej strony internetowej dla seniorów pod adresem www.senior.leszno.pl''
20. Oferta na dofinansowanie zadania pn. Od Popiela do Piasta 1050-lecie Chrztu Polski.
21. Oferta na dofinansowanie zadania - Specjalistyczna Poradnia Rodzinna - Na Pomoc Rodzinie
22. Oferta na dofinansowanie zadania - Zorganizowanie specjalistycznych zajęć szkoleniowo-warsztatowych.

Wykaz organizacji społecznych (kolejnośc alfabetyczna) działających w mieście Lesznie sporządzony został na podstawie informacji udzielanych przez same organizacje.

Jeśli nie możecie Państwo się na nim odnaleźć, lub podane informacje są nieaktualne – pobierzcie ankietę (do pobrania poniżej) i wypełnioną wyślijcie na adres: mopr@leszno.pl

Lp.

 

 

 

1.

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

Pl. Metziga 26/6
64 – 100 Leszno

65 520-78-86

2.

Dom Dziecka ''Caritas''

ul. Lipowa 33
64 – 100 Leszno

65 520-63-37

3.

Fundacja "Jesienny Uśmiech"    

ul. Sienkiewicza 9
64-100 Leszno

607 757 979

4.

Fundacja Chorych na Zespół Dandy Walkera ''Podaj dalej'' 

ul. Bułgarska 5/10
64 – 100 Leszno

65 520-02-33

5.

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej

Lasocice, Zachodnia 6

64-100 Leszno

503 873 883

6.

Fundacja Delhan Uśmiech W Barwach Tęczy

ul. Budowlanych 5 

64-100 Leszno

65 529 50 00

7.

Fundacja ''Dr Clown'' 

ul. Jagiellońska 58/128a
64 – 100 Leszno

694 414 458

8.

Fundacja ''Odzew''

ul. Jana Pawła II 15a
64 – 100 Leszno

65 529-98-46

9.

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym TOTUS TUUS

ul. Tadeusza Rejtana 43      64-100 Leszno

785 720 202

10.

Fundacja Strefa PL

ul.Średnia11                   

64-100 Leszno

609 601 969

11.

Integracyjny Klub Sportowy

ul. Ks. Marciniaka

8/16       

64-100 Leszno

 

12.

Klub Inteligencji Katolickiej

Pl. Metziga 19
64 – 100 Leszno

65 529 91 56

13.

Leszczyńskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie

ul. Dąbrowskiego 45 a         64-100 Leszno

667 505 212

14.

Leszczyńskie Stowarzyszenie Artystyczne im Fryderyka Chopin

ul. Holenderska 18/2
64 – 100 Leszno

512 330 013

15.

Leszczyńskie Stowarzyszenie ''Dzieciom Niepełnosprawnym'' 

ul. Łaziebna 14
64 – 100 Leszno

65 529 38 80

16.

Leszczyńskie Stowarzyszenie ''Klub Abstynentów''

ul. Przemysłowa 27
64 – 100 Leszno

65 520 50 46

17.

Leszczyńskie Stowarzyszenie ''Razem z Nami'' na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną

ul. Jana Pawła II 10
64 – 100 Leszno

65 520 40 04

18.

Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne ''Amazonka''

ul. B. Chrobrego 37   

64-100 Leszno

65 520 51 15

19.

Parafia Polskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Zielnej

ul. 17 Stycznia 23
64 – 100 Leszno

65 520 24 45

20.

Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej

ul. Czarnoleska 1a
64 – 100 Leszno

65 527 00 58

21.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Kazimierza

ul. Konstytucji 3 Maja 9a
64 – 100 Leszno

65 526 76 87

22.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Krzyża

Pl. Matziga 19
64 – 100 Leszno

65 529 91 24

23.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Lesznie

ul. Kościelna 18
64 – 100 Leszno      

65 520 25 75

24.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
przy parafii św. Jana Chrzciciela

ul. B. Chrobrego 28
64 – 100 Leszno

65 520 26 68

25.

Polski Czerwony Krzyż

ul. Mickiewicza 2
64 – 100 Leszno

65 520 23 25

26.

Polski Komitet Pomocy Społecznej

ul. Narutowicza 6
64 – 100 Leszno

 

27.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

ul. gen. Wł. Sikorskiego 9a
64 – 100 Leszno

65 520 79 80

28.

Polski Związek Głuchych

ul. B. Chrobrego 37
64 – 100 Leszno

65 520 71 81

29.

Polski Związek Niewidomych

ul.Dąbrowskiego 45a         

64-100 leszno

519 514 182

30.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło Dzieci i Młodzieży

ul. Dąbrowskiego 45a
64 – 100 Leszno

 

31.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło Nr 1 

ul. B. Chrobrego 37
64 – 100 Leszno

 

32.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Oddział Rejonowy

ul. Dąbrowskiego 45a       

64-100 Leszno

65 520 84 52

33.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym koło w Lesznie
Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczy

ul. Starozamkowa 14a
64 – 100 Leszno

65 529 64 74

34.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Os. Ogrody 24
64 – 100 Leszno

663 177 224

35.

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

ul. Jana Pawła II 7
64 – 100 Leszno

65 529 74 94

36.

Spółdzielnia Socjalna "Kuba-Bart"

ul. Okrzei 27
64-100 Leszno

605 087 283

37.

Spółdzielnia Socjalna Strefa Czasu

ul. Niepodległości 55          

64-100 Leszno

724 357 412

38.

Spółdzielnia Socjalna Vita

ul. Leszczyńskich 22        

 64-100 Leszno

 

39.

Stowarzyszenie "Wygraj Siebie"

ul. Andrzejewskiego 8a/5      

64-100 Leszno

691 956 717

40.

Stowarzyszenie ''Aktywna MaMa''

Os. Ogrody 37/3
64 – 100 Leszno

 

41.

Stowarzyszenie Chorych na Choroby Reumatyczne

ul. Grota Roweckiego 24
64 – 100 Leszno

601 81 81 38

42.

Stowarzyszenie ''Działajmy dla Leszna''

ul. Niepodległości 21/27
64 – 100 Leszno

65 520 40 21

43.

Stowarzyszenie ''Echo''

ul. Narutowicza 58
64 – 100 Leszno

512 330 019

44.

Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności

ul. Śniadeckich 5
64 – 100 Leszno

65 520 59 42

45.

Stowarzyszenie ''Monar''
Poradnia Profilaktyki i Terapii

ul. Przemysłowa 27
64 – 100 Leszno

65 520 41 43

46.

Stowarzyszenie ''Nasza Alternatywa''
Młodzieżowe Centrum Profilaktyki

ul. Jana Pawła II 6
64 – 100 Leszno

65 529 74 94

47.

Stowarzyszenie ''Odzew''

ul. Jana Pawła II 15a
64 – 100 Leszno

65 529 98 46

48.

Stowarzyszenie ''Ojczyzna''

ul. Leszczyńskich 22/1
64 – 100 Leszno

65 520 43 02

49.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niesłyszącym "SPON"

ul. Grodzka 4
64-100 Leszno

693 542 876

50.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Poradnia Rodzinna ''Fatima''

ul. Tylna 2
64 – 100 Leszno

65 520 29 21

51.

Stowarzyszenie ''Rodzina Wojskowa''

ul. Racławicka 1
64 – 100 Leszno

 

52.

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne ''Krokus'' 

ul. Mickiewicza 2/3
64 – 100 Leszno

65 520 86 10

53.

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

ul. Łaziebna 14
64 – 100 Leszno

65 529-63-37

54.

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Słowiańska 59b
64 – 100 Leszno

65 520 27 32

55.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło
przy Gimnazjum nr 9

ul. Wyszyńskiego 57
64 – 100 Leszno

65 529 98 57

56.

Uczniowski Klub Sportowy ''Cheerleaders - Dance''

ul. Łowiecka 19/3
64 – 100 Leszno

 

57.

Zespół Charytatywny przy Kościele Św. Krzyża

Pl. Metziga
64 – 100 Leszno

65 529 91 56

58.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Hufca

ul. Sokoła 20
64 – 100 Leszno

697 293 583

59.

Związek Stowarzyszeń  ''Bank Żywności''

ul. Wilkońskiego 36
64 – 100 Leszno

65 537 55 42

Wykaz wszystkich leszczyńskich Organizacji Pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej, kultury i sportu znajduje się pod adresem www.leszno.pl/Baza_NGO,5835.html

Załączniki do pobrania: 2014-11-18 13:59:00 - ankieta.doc (74.50 kB)

Ilość odwiedzin: 33509
Nazwa dokumentu: Organizacje Pozarządowe
Podmiot udostępniający: MOPR
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Perek
Osoba, która odpowiada za treść: Kamilla Nowaczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator1
Data wytworzenia informacji: 2015-08-12 10:50:00
Data udostępnienia informacji: 2015-08-12 10:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-16 12:14:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner