logo
Wersja dla niedowidzących
  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W LESZNIE
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MOPR w Lesznie
minus Dane podstawowe
minus Godziny urzędowania
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Zakres Kompetencji
plus Struktura organizacyjna
plus Świadczenia z pomocy społecznej
plus Świadczenia na rzecz osób niepełnosprawnych
minus Ważne Instytucje
plus Świadczenia Rodzinne
minus Rodzina 500+
plus Fundusz Alimentacyjny
plus Organizacje Pozarządowe
plus Projekty realizowane przez MOPR
minus Zespół Interdyscyplinarny
minus Środowiskowy Dom Samopomocy
minus Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
 AKTUALNOŚCI
minus Obowiązujące stawki zasiłków
minus Kryterium dochodowe
minus Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
 DRUKI DO POBRANIA
minus Wniosek o pomoc
minus Wniosek o udostępnianie informacji publicznej
minus Fundusz Alimentacyjny
plus PFRON
 Ustawodawstwo
minus USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
minus USTAWA z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
minus USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
minus USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
minus USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
minus USTAWA o rehbilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 INNE
minus Wykaz adresow PCPR
minus Wykaz adresów OPS w Wielkopolsce
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
A A A


Logo MOPR

WITAMY
W
BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W LESZNIE

Wszelkie zapytania należy kierować na adres: mopr@leszno.pl lub telefonicznie: 65 520 70 46, 65 529 58 47, fax 65 529 96 12

Dom Seniora - tel. 65 520 40 37
Usługi Opiekuńcze - tel. 65 520 97 48
Świadczenia Rodzinne - tel. 65 520 85 40
Fundusz Alimentacyjny - tel. 65 520 94 86
Organizacje Pozarządowe - tel. 661 213 131
PFRON - tel. 607 442 121
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn - tel. 65 537 50 95
Środowiskowy Dom Samopomocy - tel. 65 529 98 64

Godziny pracy Ośrodka:

Poniedziałek      7.30 - 17.00
Wtorek               7.30 - 15.30
Środa                 7.30 - 15.30
Czwartek            7.30 - 15.30
Piątek                7.30 - 14.00

 

 

Miasto Leszno

corner   corner