Strona główna » Dokumenty » Przyjmowanie i załatwianie spraw » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia konkursowe » Otwarty konkurs ofert na Pomoc w Domu Dziecka

Otwarty konkurs ofert na Pomoc w Domu Dziecka


Działając na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), art. 11 ust.2, art. 13 ust.1 i ust.2 oraz art.16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XV/213/2019 Rady Miasta Leszna z 24 października 2019 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

PREZYDENT MIASTA LESZNA
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2020r.:
Pomoc w Domu Dziecka.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Ogłoszenia konkursowe
Autor informacji: Agnieszka Klopsz
Informację wprowadził: Marcin Knasiak
Opublikowany dnia: 2019-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-11-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.

Poprzednia strona BIP - kliknij