Strona główna » Dokumenty » Przyjmowanie i załatwianie spraw » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia konkursowe » Otwarty konkurs ofert na Uruchomienie i prowadzenie mieszkań chronionych.

Otwarty konkurs ofert na Uruchomienie i prowadzenie mieszkań chronionych.


Działając na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLI/544/2017 z 26 października 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

PREZYDENT MIASTA LESZNA
Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018r.:
URUCHOMIENIE I PROWADZENIE MIESZKAŃ CHRONIONYCH
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Ogłoszenia konkursowe
Autor informacji: Agnieszka Klopsz
Informację wprowadził: Marcin Knasiak
Opublikowany dnia: 2018-06-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-06-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.

Poprzednia strona BIP - kliknij